Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przy ulicy 1 Maja prowadzącej ze Staniszcz Wielkich przez Wyrki do Kolonowskiego, stoi otoczony żywopłotem, murowany Krzyż. Został on postawiony w 1934 roku w miejsce starego drewnianego. Na krzyżu tym znajduje się napis w języku polskim i niemieckim.
„Süßes Herz Jesu się meine Liebe!“
„Süßes Herz Maryi sei meine Rettung!“
    
    Słodkie serce Jezusa bądź moją miłością
Słodkie serce Maryi bądź moim ratunkiem

Poniżej krucyfiksu znajduje się figurka Matki Boskiej Bolesnej jako Współodkupicielki w dziele swojego syna.

Na dzień dzisiejszy brak zdjęcia