Miejscem kultu mieszkańców Zawadzkiego jest drewniany krzyż przy ul. F. Chopina. Jego fundatorem był p. K. Kusz, który wraz z innymi mieszkańcami postawił go w tym miejscu w 1947 roku jako podziękowanie za ocalenie życia w czasie II wojny światowej.

Co roku w maju krzyż staje się miejscem, do którego zdążają procesje krzyżowe. Wierni uczestniczący w nabożeństwie modlą się o urodzaje i błogosławieństwo we wszystkich swoich zajęciach.