Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ten krzyż stał przy kościele, który już nie istnieje. Do 1945 roku miejscowość Niezdrowice nie miała kościoła, w którym odprawiałoby msze św. W 1946 roku ksiądz wikary Franciszek Grabisz, który później pełnił funkcję proboszcza (ksiądz proboszcz Maksymilian Gerlich zginął razem ze swoimi siostrami z rąk żołnierzy radzieckich, połamali mu nogi, a później podpalili plebanię, w której znajdował się ksiądz Gerlich z siostrami).

 

Ksiądz Franciszek Grabisz przy pomocy mieszkańców sprowadził barak z pobliskiej Blachowni, który zaadaptowano na kaplicę, w której można było odprawiać msze św. Kaplica mogła pomieścić ok. 200 osób. Kaplica to służyła mieszkańcom Niezdrowi dla celów religijnych do roku 1996.
    Przed kaplicą, która była poświęcona św. Jadwidze Śląskiej postawiono krzyż, który znajduje się w tym miejscu do dziś. Kaplicę – barak rozebrano w 1996 roku. W tym też roku została zakończona budowa nowego kościoła w Niezdrowicach przy ul. Lipowej. Kościół ten też został poświęcony św. Jadwidze Śląskiej.