Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na skrzyżowaniu ulic: Ujazdowskiej z Brzezińską stoi marmurowy krzyż na trzystopniowym, schodkowym postumencie. Wybudowany został w roku 1913 przez hrabiego Brühl-Renard prawdopodobnie jako podziękowanie za wybudowanie dróżki dojazdowej (dziś ul. Celna) do jego majątku. W podstawie krzyża znajduje się nisza, w której umieszczona jest gipsowa figura Matki Boskiej. Z opowieści mieszkańców wynika, że w styczniu 1945 roku przebywający we wsi żołnierze radzieccy zastrzelili niemieckich telefonistów. Jednego z nich pochowano obok krzyża a potem przeniesiono  do zbiorowej mogiły na cmentarzu katolickim.