Pan Michał prowadzący stronę http://kapliczki.org.pl/ przekazał mi namiary na krzyż znajdujący się w Leśnicy. Oprócz krzyża znalazłem jeszcze kapliczkę, którą również umieściłem w swoim zbiorze.

 

Kapliczka- ul. Polna
Kapliczka - ul. Polna
Krzyż w lesie
Krzyż w lesie