W galerii umieściłem zdjęcia kolejnych krzyży

1. W Zimnej Wódce (na początku wsi jadąc od Olszowej)

2. W Zimnej Wódce - na skrzyżowaniu dróg do Jaryszowa i Starego Ujazdu

3. W Starym Ujeździe (na końcu wsi)

4. W Lichynii - krzyż przy drodze do Zalesia

Na mapie jest już ok 20 obiektów. Mapa będzie imponująco wyglądała jak uda mi się kiedyś umieścić na niej ok 400 znaczników oznaczających wszystkie kapliczki i krzyże w powiecie.