Dzięki uprzejmości Pani Renaty, mam możliwość umieszczenia w galerii zdjęć przystrojonej kapliczki w Warmątowicach oraz zdjęcie wnętrza kapliczki.