Przeglądając książkę o kapliczkach, o której wspomniałem niedawno znalazłem infomacje o ciekawych kapliczkach murowano-drewnianych. Spotyka się je głównie na Śląsku. Jako przykład podana jest właśnie kapliczka w Lichynii. Zdjęcia można znaleźć w Galerii. Jest również przygotowany opis kapliczki do pobrania w PDF.